I/ Nhập môn lớp chồi tiếng hàn 1. Các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng hàn quốc. Tiếng Hàn Quốc là ngôn ngữ tượng thanh và cả…