Bản thân là một người học tiếng Hàn hơn 8 năm và hiện tại đang là freelancer phiên dịch Tiếng Hàn. Vì vậy HOCTAINHA.INFO và bản thân #TEO_LEO sẽ dành…